Wyposażenie wewnętrzne pudeł, czyli wkładki, przekładki, kratownice, wkładki wypełniające itd., stanowiące elementy związane z konstrukcją pudła albo osobne. Wskazana ilość elementów jest dowolna i może być, stosownie od wymagań, zwiększana lub zmniejszana.

Wyposażenie dodatkowe ułatwia bezpieczny transport i przechowywanie produktów.